Kategorija

Džakomo Leopardi

Leopardi's Infinito: teksts, pārfrāzēšana un analīze

Leopardi L ' Infinito pārfrāze: pilns dzejoļa skaidrojums, kam pievienoti komentāri un retorisko figūru analīze tekstā.

Silvijai: pārfrāzējums, teksts un Leopardi dzejas analīze

Giacomo Leopardi dzejoļa A Silvia pārfrāze, pievienojot retorisku figūru un tēmu analīzi; rūpīga teksta pārbaude.

Āzijas klejojošā aitu nakts dziesma: analīze

Džakomo Leopardi (Giacomo Leopardi) klejojošās Āzijas ganu nakts dziesma: parafrāze, lielā itāļu dzejnieka dzejas analīze un komentāri.

Ciema sestdiena: teksts, pārfrāzēšana, metrika un analīze

Ciema sestdiena: Džakomo Leopardi dzejas komentārs un pārfrāzēšana ar esošo retorisko figūru un metrikas analīzi.

Īsa eseja par Džakomo Leopardi

Īsa eseja par Leopardi: īss esejas fragments par Džakomo Leopardi, īpašu uzmanību pievēršot bezgalības un pesimisma jēdzienam.